2020062106564651c.jpg 天然サザエのプレゼント_和丸水産(週刊大衆 2020年6月29日号)